A Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía (IDEAndalucía) puxo en servizo un novo Catálogo de Datos Espaciais co obxectivo de simplificar o acceso aos conxuntos de datos e aos servizos de mapas na web, producidos polo conxunto de organismos da Junta de Andalucía que publican información xeográfica oficial.

A IDEAndalucía dispón dun catálogo de metadatos que facilita aos usuarios a procura e descubrimento de datos e servizos do seu interese. Actualizouse a estrutura interna dos propios metadatos para adecualos progresivamente aos regulamentos e guías técnicas que desenvolve a Directiva INSPIRE.

A nova versión supón tanto unha revisión en profundidade dos metadatos como unha actualización da versión do software libre que soporta a xestión do catálogo e as funcionalidades de consulta (Geonetwork).

A nova versión de Geonetwork incorpora melloras na usabilidade, facendo especial fincapé naquelas funcionalidades que resolven o descubrimento de datos e servizos. Tamén incorpora patróns de deseño web máis actuais mellorando o aspecto visual.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This