A Comisión Europea aprobou e publicou a súa Estratexia de Software libre 2020-2023 que se centra no intercambio e a interoperabilidade. Baixo o lema ”Pensa aberto”, a estratexia establece unha visión para alentar e aproveitar o poder transformador, innovador e de colaboración do software libre, os seus principios e prácticas de desenvolvemento.

Promove o intercambio e a reutilización das solucións de software, os coñecementos e a experiencia, para prestar mellores servizos europeos que beneficien á sociedade e reduzan os custos para esa sociedade. A Comisión comprométese a aumentar o seu uso do software libre non só en ámbitos prácticos como a tecnoloxía da información, senón tamén en ámbitos nos que pode ser estratéxico.

No que respecta ao intercambio, a estratexia (sección 5.3) establece que os programas informáticos producidos polos servizos da Comisión, en particular os producidos co obxectivo de ser utilizados fóra da Comisión, serán de software libre e publicaranse na plataforma Joinup e utilizarán a Licenza Pública da Unión Europea (EUPL), que é unha licenza recíproca: no caso de que o programa informático sexa modificado ou mellorado e redistribuído por un terceiro, o seu código fonte debe publicarse e facilitarse de novo baixo a mesma licenza, ou baixo unha licenza compatible cando o código intégrese noutro proxecto.

Isto lévanos á interoperabilidade (sección 5.6), xa que a Estratexia establece que o software producido debe aspirar a ser interoperable. A clave da interoperabilidade é o uso de normas ben establecidas e especificacións abertas. Para asegurar a nosa soberanía dixital e garantir a igualdade de condicións, para todos os futuros desenvolvementos informáticos a Comisión promoverá estándares e especificacións que se implementen e distribúan a través de software libre, e incluirá isto no seu enfoque de goberno corporativo.

Obxectivos clave da nova estratexia son permitir á Comisión:
– Progresar cara á autonomía dixital do enfoque dixital propio e independente de Europa;
– Aplicar a estratexia dixital da Comisión Europea;
– Fomentar o intercambio e a reutilización de programas e aplicacións informáticos, así como de datos, información e coñecementos;
– Contribuír á sociedade do coñecemento compartindo o código fonte da Comisión;
– Construír un servizo público de primeira clase;

A aplicación da estratexia guiarase por 6 principios: pensar de forma aberta, transformar, compartir, contribuír, asegurar, manter o control.

Na práctica, a Comisión proponse reforzar unha cultura de traballo interna que xa se basea en gran medida nos principios do software libre e alcanzar os obxectivos da estratexia mediante as seguintes medidas concretas:
– Establecer unha Oficina de Programas de Software libre na Comisión;
– Establecer e promover o código interno por defecto;
– Mellorar o repositorio de software;
– Revisar as prácticas de distribución do software;
– Habilitar e crear innovación cos laboratorios de software libre;
– Desenvolver habilidades e contratar expertos;
– Aumentar o alcance ás comunidades;
– Integrar o software libre na xestión interna da tecnoloxía da información;
– Garantir a seguridade do OSS;
– Fomentar e promover o código interno;

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This