Publicado Nextcloud 16. Con mellora na seguridade, alertas de inicio de sesión , aprendizaxe automática, recomendacións baseadas na actividade dos usuarios, novas formas de compartir arquivos con listas de control de acceso para grupos, seguimento de proxectos, centro de privacidade.
Ademais ven co programa integrado de chat “Nextcloud Talk 6.0” que tamén inclúe melloras.

Pin It on Pinterest

Share This