A nova versión de Firefox, a número 65, ven de ser anunciada por parte de Mozilla. A maiores dos erros corrixidos e a correspondente tradución ao galego e ao castelán, esta nova versión trae como novidade máis relevante a melloría na protección contra o seguimento, podendo esta personalizarse na sección de privacidade da configuración de Firefox.

Pin It on Pinterest

Share This