A “Universitat Oberta de Catalunya” (UOC) oferta un máster en Software Libre, esta vez na súa 5ª edición. Ten unha duración de 2.250 horas e impártese en castelán. O programa e información sobre o mesmo pódese consultar aquí.

Durante o máster trátanse temas que van dende a Administración de Redes e Sistemas Operativos libres ata a Dirección de sistemas de información en contornos de Software Libre. A matrícula para algún dos módulo está aberta e pódense descargar os materiais libremente.

Pin It on Pinterest

Share This