Segundo datos da Asociación Música Internet (AMI), actualmente máis dun millón de músicos independentes promocionan a súa música por sistemas de descarga gratuíta en Internet, ben a través do seu propio website ou a través de sites que publican as súas cancións baixo licenzas [[copyleft]], basadas en [[Creative Commons]].

Trátase, na maioría dos casos, de músicos non asociados a entidades de xestión que queren ter o control da súa música, ofrecendo diferentes opcións ao internauta dependendo da modalidade copyleft que eles mesmos elixen.

En España, son necesarias tres licenzas para poder explotar o negocio de descargas de música copyright por Internet:

1ª.-Licenza da SGAE (Sociedade Xeral de Autores e Editores).

2ª.-Licenza de AIE (Artistas, Intérpretes e Executantes).

3ª.-Licencia de AGEDI (Asociación de Xestión de Dereitos Intelectuais).

Todo este trámite non é necesario para a explotación de música en Internet baixo licenzas copyleft, que tan só requiren a licenza do artista ou grupo musical.

Máis información:http://www.asociacionmusica.com/

 

Pin It on Pinterest

Share This