Nova certificación de “The Linux Foundation” chamada LFCA (Linux Foundation Certified IT Associate), certificación de entrada de baixo nivel, que permite mostrar os coñecementos e habilidades sobre tecnoloxía da información (centrada especialmente en Linux, a administración de sistemas e a computación na nube).

Competencias a demostrar:
– 20% de coñecementos fundamentais sobre GNU/Linux.
– 20% sobre fundamentos de administración de sistemas.
– 20% de fundamentos de computación na nube.
– 16% de fundamentos de seguridade informática.
– 16% de conceptos básicos de DevOps.
– 8% de aplicacións de soporte e desenvolvemento.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This