Linus Torvalds anunciou o lanzamento do kernel Linux 5.19.

Novidades: optimizacións significativas no controlador exFAT, actualización correctiva do controlador ntfs3, eliminouse o código para admitir o formato de arquivo executable a.out, soporte na arquitectura RISC-V para arquivos executables de 32 bits en sistemas de 64 bits, o subsistema EFI implementa a capacidade de transferir de forma confidencial información secreta aos sistemas convidados sen revelala ao sistema host.

Restrínxese o acceso de root ao kernel e bloquea os roteiros de omisión de arranque seguro de UEFI. Agregouse soporte para o mecanismo Intel TDX (Trusted Domain Extensions), que permite bloquear os intentos de acceso de terceiros á memoria cifrada da máquina virtual, entre outras.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This