O kernel de Linux 4.20 chega ao final da súa vida útil.
Greg Kroah-Hartman, desenvolvedor do kernel de Linux, anunciou o final da vida útil (desta versión 4.20), recomendando aos usuarios a súa actualización a 5.0 canto antes. Máis información neste enlace.

Pin It on Pinterest

Share This