kde_logoAcaba de saír a última e esperada versión da suite ofimática KOffice. Entre as novidades máis importantes desta nova versión, destaca por enrriba de todas, o soporte nativo para OpenDocument File Format o cal asegura unha total compatibilidade co resto de programas que usan este estándar.
 
Asemade, a futura versión 2.0 funcionará tamén sobre MS Windows e Mac OS X.

Para quen non coñeza KOffice, decir que KOffice é un conxunto de aplicacións de oficina para KDE que utiliza estándards abertos e libre para os seus formatos de documentos, compoñentes de comunicación e compoñentes embebidos.

A última versión inclúe:

  • un completo procesador de textos (KWord);
  • unha folla de cálculo (KSpread);
  • unha aplicación de presentacións (KPresenter);
  • unha aplicacións de deseño de organigramas (Kivio);
  • unha aplicación de base de datos integrada (Kexi);
  • un programa de edición de imaxes (Krita);
  • un programa de debuxo vectorial (Karbon14).
  • un programa de xestión de proxectos (KPlato).

Para máis información, visitar a páxina web do proxecto: http://www.koffice.org

Fonte: www.koffice.org

Pin It on Pinterest

Share This