As Nacións Unidas queren que a tecnoloxía, os programas informáticos e a propiedade intelectual estean ao alcance de todos, incluídos os países en desenvolvemento.

O código aberto e o software libre son grandes ferramentas para lograr este obxectivo, xa que o código aberto ten por obxecto potenciar ás persoas e a colaboración global, á vez que protexe os datos persoais e a privacidade dos usuarios. Por tanto, as Nacións Unidas e a comunidade de código aberto comparten os mesmos valores.

Esfera do mundo. CC BY-SA

Créditos das imaxes: Jason Baker CC BY-SA 4.0 Fonte: Cloud, Globe. Ambos CC0.

Esta nova estratexia e política de código aberto foi desenvolta polos Laboratorios de Innovación Tecnolóxica das Nacións Unidas (UNTIL) e estes son os puntos destacados da primeira reunión que tiveron:

Compartir: As Nacións Unidas queren ter un impacto positivo en todos os habitantes do planeta. Para iso, é importante que o software, os datos e os servizos estean dispoñibles para todos, independentemente do seu idioma, orzamento, educación ou outros factores. O código aberto é perfecto para garantir ese resultado.

Contribuíndo: Debería ser posible que todos poidan contribuír co software, os datos e os servizos das Nacións Unidas. O obxectivo é non depender dun só provedor de software, senón construír un ecosistema máis grande que impulse a innovación en conxunto.

Empoderamento: O código aberto fai posible que os países e rexións subdesenvolvidos fomenten as empresas e a experiencia locais ao construír sobre os ombreiros dos xigantes o software de código aberto existente.

Sustentabilidade: O código aberto garante un software, datos e servizos máis sustentables ao non depender dunha soa entidade para soportalos, mantelos e desenvolvelos. O código aberto axuda a evitar un único punto de fracaso ao crear un campo de xogo igual para todos.

Seguridade: O software de código aberto é máis seguro que o software propietario porque o código pode ser revisado e auditado constantemente. Este feito é especialmente importante para as aplicacións sensibles á seguridade que requiren transparencia e apertura.

Descentralización: Unha estratexia de código aberto permite o aloxamento descentralizado de software e datos. Este feito fai posible o cumprimento de todas as normas de protección de datos e privacidade e permite unha Internet máis libre e aberta.

Nesta reunión, tamén se discutiu un modelo de negocio xusto como o de Nextcloud, modelo que debería ser fomentado e recomendado.
Especificamente, discutiuse que o 100% do código debería estar baixo unha licenza de código aberto aprobada pola OSI.

Non debería haber ningún núcleo que non sexa aberto, extensións propietarias, licenzas duais ou outros compoñentes de acceso limitado para asegurar que todos estean no mesmo campo de xogo.

Máis información na web de opensource.com

Pin It on Pinterest

Share This