Un novo informe aborda os factores clave do éxito do investimento público, cando o obxectivo é o software libre.

Ao proporcionar aos gobernos unha ferramenta de autoavaliación e recomendacións, este informe pretende concienciar ao sector público sobre os beneficios e os efectos positivos que xera o software libre.

A consultora Public Dixital, financiada por Omidyar Network, publicou o informe “Open source in government: creating the conditions for success”, que pretende informar ós responsables políticos sobre a capacidade dos seus gobernos, co obxectivo de garantir a rendibilidade en sectores dixitais clave, entre os que destaca o software libre. Mediante a realización de 19 entrevistas en catro continentes, o equipo elaborou unha ferramenta de autoavaliación para os gobernos, denominada Open source Capability Model for Governments, cuxo obxectivo é informar sobre as políticas nacionais relacionadas co software libre mediante a identificación das áreas de investimento crave para o diñeiro público con vistas á sustentabilidade.

Dado que o debate ao redor de temas como a soberanía dixital e a dixitalización da administración pública é cada vez máis relevante para o sector público, é vital que os gobernos aborden os beneficios directos e os efectos indirectos positivos que conleva o investimento en software libre.

En particular, o informe sinala que o desenvolvemento de capacidades debería ser o obxectivo central das estratexias tecnolóxicas nacionais e o principal obxectivo dos investimentos públicos.

O modelo de autoavaliación divídese en catro dimensións diferentes de capacidade: contorna política, habilidades e capacidades internas, ecosistema de provedores de software libre e sustentabilidade.

Cada unha delas ten en conta dúas ou máis áreas, a saber:
– Contorna política: liderado político e lexislación, normas e políticas gobernamentais;
– Habilidades e capacidades internas: liderado e coordinación do software libre, habilidades técnicas ou experiencia na implementación de software libre;
– Ecosistema de provedores de software libre: política de adquisición de software libre, ecosistema de provedores (nacional, rexional ou internacional);
– Sustentabilidade: financiamento sostible, capacidade para xestionar e manter o software, compromiso coa comunidade mundial de software libre.

Para utilizar este modelo, o goberno de referencia terá que autoevaluarse en todas as áreas mencionadas, pasando polos niveis “Baixo”, “Medio” e “Alto”.

“Cremos que facer as cousas abertas fainas mellores. O uso de software libre é unha forma poderosa para que os gobernos tomen o control estratéxico das súas opcións tecnolóxicas. Queremos que os líderes utilicen este marco para priorizar o investimento nas capacidades que apoian a implementación do software libre”, dixo Emma Gawen, socia de Public Dixital.

“Animamos aos gobernos a que experimenten co software libre, aproveitando o baixo custo e a baixa fricción para empezar; á vez que miran a longo prazo e planifican a sustentabilidade”, concluíu Emma Gawen.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This