The Linux Foundation e edX presentaron un informe sobre o estado da demanda de profesionais especializados en software libre onde participaron 200 directores de contratación técnica e 750 profesionais de software libre.

Gran parte do mundo está recuperándose dos bloqueos económicos da COVID-19, e a contratación de persoas coas aptitudes adecuadas está a resultar un reto. A brecha de talento que existía antes da pandemia no sector tecnolóxico, agravouse debido á aceleración da adopción da nube, xa que o traballo a distancia xeneralizouse. Coa escaseza de talento en todo o mundo, a formación do persoal existente volveuse aínda máis importante para satisfacer as necesidades das migracións á nube e aproveitar as tecnoloxías de software libre vinculadas a esas migracións.

Para lanzar luz sobre estes cambios e desafíos, a Linux Foundation, unha vez máis, asociouse con edX para producir o 9º informe anual de empregos de software libre. O informe de 2021 proporciona información procesable sobre o estado do talento de software libre e proporciona aos profesionais de TI unha visión clara e imparcial sobre que habilidades son máis demandadas.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This