Nunha carta aberta ao Parlamento, o ministro holandés de asuntos internos Raymond Knops comprométese a unha política de “Software Libre por defecto” e subliña os seus beneficios para a sociedade.

As regulacións actuais do mercado serán reformuladas para permitir a publicación de Software Libre polo goberno.

Foto: O ministro holandés Raymond Knops nunha cerimonia de premios Open Data.
CC-BY-2.0 Sebastiaan ter Burg

No debate orzamentario de 2018, os membros do Parlamento holandés expuxeron preguntas sobre a publicación activa de Software Libre por parte do goberno, e unha política de “código aberto por defecto” para a adquisición. Estas preguntas apelaron a un informe a principios de 2017 sobre unha investigación ordenada polo goberno nas opcións de publicación de software baixo unha Licenza de Software Libre e de Código Aberto.

O informe afirma que a adopción de Software Libre podería facer ao goberno máis transparente, así como reducir os custos e estimular a economía. Considérase necesario realizar esforzos adicionais para cultivar estes beneficios, asegurando un código lexible e seguro e apoiando á comunidade en xeral.

Con todo, tamén subliña a posibilidade de que o goberno que publica o Software Libre poida ser considerado como competencia desleal baixo as actuais regulacións do mercado. Facelo só sería legal se o goberno atense a un conxunto estrito de regulacións, o que na súa forma actual faría case imposible tal publicación.

Despois dun certo atraso, o ministro holandés de asuntos internos, Raymond Knops, respondeu finalmente a estas preguntas publicando unha carta ao Parlamento. Nesta carta, o ministro está de acordo co principio de Software Libre por defecto para a adquisición, o que pode considerarse un paralelo á política de “cumprir ou explicar” que xa está en vigor para a adopción de estándares abertos.

O ministro tamén está de acordo con que o goberno desenvolva e publique activamente o Software Libre. Aínda así, menciónanse algunhas reservas: faranse excepcións para a información que poida comprometer a seguridade nacional ou gobernamental e para a información considerada un risco para a privacidade. Ademais, a carta afirma que podería non valer a pena asumir o esforzo adicional de converter o software existente en Software Libre, polo que esta política aplícase principalmente aos novos proxectos.

Máis información na nova da FSFE

Pin It on Pinterest

Share This