Nova actualización da Guía de Impress 7.0, creada pola comunidade de documentación.

Este libro explora os fundamentos de Impress (ferramenta de presentacións da suite ofimática LibreOffice), e despois adéntrase nas diapositivas mestras, estilos, obxectos gráficos, efectos, a exportación en varios formatos e moito máis.

Pódese descargar a guía libremente desde esta ligazón:
https://documentation.libreoffice.org/assets/Uploads/Documentation/en/IG70/IG70-ImpressGuide.pdf

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This