A Presidencia do Consello da UE anunciou, meses atrás, a creación dun grupo de traballo sobre o patrimonio dixital.

Francia e outros dezaseis Estados membros traballarán de forma voluntaria na creación dun centro europeo de bens comúns dixitais, así como na identificación de novos recursos financeiros e humanos para destinalos a proxectos europeos de software libre.

Durante a conferencia “Construír a soberanía dixital de Europa“, o Ministro de Europa e Asuntos Exteriores, Jean-Yves Lle Drian, xunto co Secretario de Estado do Ministerio de Europa e Asuntos Exteriores, Clément Beaune, e o Secretario de Estado encargado da Transición Dixital e as Comunicacións Electrónicas, Cédric O, anunciaron a creación dun novo grupo de traballo sobre os bens comúns dixitais, estes últimos descritos pola Presidencia do Consello da Unión Europea como “recursos dixitais non rivais e non exclusivos definidos pola produción, o mantemento e a gobernanza compartidas”.

Como obxectivos xenerais da devandita iniciativa, a Presidencia esfórzase por potenciar a cooperación europea e internacional para, en última instancia, ampliar os proxectos nacionais existentes de bens comúns dixitais e de software libre, así como por sensibilizar e promover as tecnoloxías abertas no sector público da UE e dos Estados membros e empezar a crear un marco de gobernanza para apoiar os bens comúns dixitais mediante recursos humanos e financeiros.

As razóns deste esforzo están relacionadas cos beneficios do software libre e as tecnoloxías abertas en xeral. Considérase que os bens comúns dixitais son un medio valioso para axudar a construír unha arquitectura dixital aberta, global, neutral, segura e non fragmentada.

En concreto, o actual grupo de traballo sobre o patrimonio dixital terá como obxectivo:
– Identificar e expoñer as posibles fontes de financiamento da UE, así como as formas de obter financiamento adicional para proxectos no ámbito das tecnoloxías abertas
– Debater a posibilidade de poñer en marcha unha incubadora europea de bens comúns dixitais, xa sexa virtual ou física
– Esbozar un marco de gobernanza xunto coas ferramentas imaxinables para guiar e axudar aos Estados membros nos investimentos nacionais nos bens comúns dixitais.

Ademais de Francia, outros dezaseis Estados membros aceptaron unirse ao grupo de traballo de forma voluntaria: Alemaña, Bélxica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa e Suecia. Os resultados deste esforzo presentaranse durante a Asemblea Dixital de 2022, que é un dos principais eventos do calendario dixital europeo.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This