Nova versión de Git 2.30 (sistema de control de versións moi popular, fiable e de alto rendemento), chega coa capacidade de expandir comandos.

Novidades destacadas: agora utilízase hash implícito de todo o historial anterior en cada confirmación, tamén é posible certificar con firmas dixitais dos desenvolvedores.

Agora pódese deshabilitar por completo a lóxica para detectar erros tipográficos nos nomes dos comandos. Permítense niveis de compresión superiores a -9 en «git arquive» ao crear tar. gz. Agregouse soporte para definir funcións en bash e POSIX shell, entre outras.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This