Dado os problemas de licenza que conleva o uso e publicación de imaxes en sitios web ou en traballos publicados, creáronse en Internet varios sites coa inquedanza de ofertar á comunidade, imaxes de calidade para todos eses traballos que teñen un claro matiz expositor…

 
Estas galerías conteñen imaxes con licenzas [[Creative Commons]], [[Copyleft]] ou [[GNU/FDL]]. Así, deste xeito, non se infrinxe ningunha lei de privacidade en canto ao uso non autorizado de imaxes.

Algunhas destas galerías libres son: yotophoto , everystockphoto, kavewall e OpenClipArtLibrary e conteñen centos de miles de imaxes repartidas por categorías moi distintas e diversas.

Pin It on Pinterest

Share This