FreeBSD 13. 0 chega con melloras de rendemento, en particular para as CPUs Intel.

FreeBSD

FreeBSD é un sistema operativo de software libre utilizado para alimentar servidores modernos, computadores de sobremesa e plataformas integradas. Unha gran comunidade desenvolveuno continuamente durante máis de trinta anos.

As súas avanzadas características de rede, seguridade e almacenamento converteron a FreeBSD na plataforma elixida por moitos dos sitios web máis concorridos e os dispositivos de rede e almacenamento integrados máis estendidos.

Novidades destacadas da versión 13.0:
– Actualización a LLVM Clang 11 como cadea de ferramentas de compilación por defecto, melloras no soporte de POWER de 64 bits, unha ampla variedade de melloras nas redes, ARM de 64 bits (AArch64) é agora unha arquitectura de primeiro nivel xunto a x86_64, melloras no arranque EFI, AES-NIN inclúese agora por defecto nas compilacións xenéricas do kernel, o soporte por defecto da CPU para i386 pasa de i486 a i686, e unha variedade doutras melloras no soporte de hardware.

– Elimináronse varias ferramentas GNU obsoletas, como unha antiga versión de GNU Debugger, elimináronse da árbore principal as obsoletas GCC 4.2.1 e Binutils 2.17, e tamén se cambiou a unha versión BSD de grep.

– Engadiuse o controlador qat(4), que soporta algunhas das funcións de aceleración criptográfica do dispositivo Intel QuickAssist (QAT). O controlador qat(4) é compatible cos dispositivos QAT integrados nas plataformas Atom C2000, C3000 e Xeon C620, D-1500, e co adaptador Intel QAT 8950. Elimináronse varios controladores obsoletos. Portáronse varios controladores á arquitectura PowerPC64.

pfSense

Outra alternativa parecida a FreeBSD e usada por miles de empresas é pfSense. Unha solución de seguridade de rede de software libre.

pfSense inclúe as mesmas características que a maioría das solucións comerciais. O proxecto pfSense é unha distribución de rede libre, baseada no sistema operativo FreeBSD cun kernel personalizado e que inclúe paquetes de software libre de terceiros para obter funcionalidade adicional.

O software pfSense inclúe unha interface web para a configuración de todos os compoñentes incluídos.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This