O Ministerio de Investigación francés deu a coñecer o seu Segundo Plan Nacional de Ciencia Aberta para os anos 2021-2024. Recolle varias iniciativas destinadas a aumentar o alcance dos principios da ciencia aberta e, por primeira vez, inclúe o software libre como un compoñente crítico da investigación científica que debe ser recoñecido e apoiado.

O primeiro Plan anunciouse en 2018 e ata o de agora estaba coordinado polo Comité para a Ciencia Aberta, que reúne ao Ministerio de Educación Superior, Investigación e Innovación, as organizacións de investigación e educación superior e a comunidade científica. Ao longo dos tres anos transcorridos desde a introdución da política, a porcentaxe de publicacións científicas de acceso aberto aumentou do 41% ao 56%.

O novo Plan baséase nos avances logrados no primeiro plan nacional, a Lei da República Dixital de 2016 e a Lei de Programación da Investigación de 2020. Amplía o seu ámbito de aplicación para incluír o código fonte asociado á investigación e pretende abordar as oportunidades e os retos da ciencia aberta dunha maneira máis global.

O Plan divídese en catro temas: xeneralización do acceso aberto ás publicacións; estruturación, posta en común e apertura dos datos de investigación que, entre outras cousas, prevé a creación dunha plataforma nacional federal de datos de investigación; e, sobre todo, o terceiro tema: apertura e promoción do código fonte producido pola investigación.

Entre as principais medidas figuran:
– Mostrar e apoiar a difusión baixo licencia aberta do código fonte dos programas de investigación financiados con fondos públicos.
– Destacar a produción de código fonte do ensino superior, a investigación e a innovación.
– Definir e promover unha política de software aberto.

Tal e como afirma o documento dentro deste tema, “o software desempeña un papel crave na investigación científica, e pode ser unha ferramenta, un resultado e un obxecto de investigación”. O Plan Nacional pretende que o código fonte e os programas informáticos producidos no marco da investigación pública francesa desenvólvanse, manteñan, conserven e atesouren.

O código fonte aberto publicado baixo licenzas recoñecidas pola Fundación de Software Libre e a Iniciativa de Código Aberto terá prioridade nas actividades de difusión e Francia esforzarase no desenvolvemento e a preservación do código fonte e prestará apoio ao arquivo da Fundación do Patrimonio do Software.

Ademais, a estratexia pretende converter o arquivo nacional aberto francés HAL, a plataforma de datos de investigación Recherche Data Gouv e o Patrimonio do Software nun ecosistema máis colaborativo que conecte o código, os datos e as publicacións dentro da comunidade científica en xeral.

O Plan Nacional de Ciencia Aberta completo está dispoñible en inglés no sitio do goberno francés “Ouvrir a science”.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This