Lanzado Firefox 90, que chega sen soporte para FTP para mellorar a seguridade.

Novidades: En Windows, as actualizacións poden aplicarse en segundo plano. As excepcións ao modo HTTPS-Only pódense xestionar en about: preferences#privacy.

Imprimir en PDF agora produce ligazóns que funcionan.

A versión 2 da función SmartBlock de Firefox mellora a navegación privada. A maioría dos usuarios que non teñan WebRender acelerado por hardware agora utilizarán WebRender por software mellorado.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This