Nova versión correctiva da rama 84 de Firefox. Firefox 84.0.2 é un parche que chega para resolver a vulnerabilidade crítica (CVE-2020-16044).

Un atacante podería modificar un fragmento dun paquete SCTP e con suficiente esforzo podería aproveitarse para executar código malicioso.

Esta vulnerabilidade afecta de maneira xeral ao navegador sen importar a plataforma na que se atope instalado, por iso os desenvolvedores fan un chamado para que os usuarios realicen a actualización o máis pronto posible.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This