O Ministerio de Educación francés publicou a súa Estratexia Dixital para 2023-2027. Esta estratexia apoia o uso dos “bens comúns dixitais”, incluído o software libre, citando as súas características de soberano, seguro, gratuíto e comunitario. A estratexia pretende dotar aos estudantes de competencias dixitais, e é a conclusión dunha consulta realizada en 2020.

A parte da estratexia que aborda a elección de ferramentas dixitais para nenos e profesores sinala que ambos deben poder utilizar os “bens comúns dixitais” para poder co-construír e compartir creacións. Para logralo, a estratexia prevé apoiar o desenvolvemento dos bens comúns dixitais mediante unha folla de roteiro concertado para seguir desenvolvendo novas solucións.

De momento, a estratexia recomenda utilizar os programas informáticos desenvolvidos para o Ministerio de Educación francés, baseados en BigBlueButton e Moodle. Poden consultarse na plataforma apps.education.fr, que enumera outras solucións recomendadas. Os termos “communs numériques” utilizados repetidamente aquí fanse eco do informe sobre os bens comúns dixitais publicado durante a Presidencia francesa do Consello en 2022.

A estratexia tamén menciona que os estudantes e profesores que traballen en ciencias dixitais e tecnolóxicas terán acceso a unha forxa nacional para aprender e practicar a colaboración e o intercambio de código fonte.

A estratexia xeral ten catro obxectivos principais
– Reforzar a cooperación nacional e local entre as partes interesadas na educación
– Desenvolver as competencias dixitais dos estudantes
– Proporcionar aos profesores unha oferta clara de ferramentas e recursos dixitais
– Desenvolver a solidez, seguridade, accesibilidade, calidade e responsabilidade ambiental das ferramentas informáticas

En xeral, a estratexia dixital para a educación apunta a un aumento do uso de software libre e de código aberto para todas as partes relacionadas co sistema educativo francés, con especial atención a proporcionar aos estudantes a formación adecuada. Este esforzo tamén debe contrastarse co uso masivo de software propietario, contra o que o actual Ministro de Educación, Pap NDiaye, tomou decisións recentes.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This