Portugal empezou a desenvolver o seu sistema de identidade dixital en 2007, converténdose nun dos países pioneiros en agregar nunha soa tarxeta 5 números de identificación diferentes e implantar certificados dixitais coa súa “Tarxeta Cidadá” eID.

Desde entón, o Goberno portugués non deixou de investir no seu sistema de identificación electrónica lanzando varios mecanismos seguros e fáciles de usar.

Tarxeta Cidadá (2007)

A Tarxeta Cidadá é a pedra angular do recoñecemento dos cidadáns, un documento físico de cidadanía que contén un chip, permitindo a identificación dixital segura e a autenticación dos usuarios, así como a firma dixital de documentos.

En Portugal, a Tarxeta Cidadá substituíu a varios outros documentos, a saber, a tarxeta de identificación civil, a tarxeta de identificación fiscal, a tarxeta do Servizo Nacional de Saúde, a tarxeta da Seguridade Social e a tarxeta de elector (e o seu respectivo número).

Ademais de ser un documento de identificación físico, obrigatorio para todos os cidadáns, a Tarxeta Cidadá permite o acceso a servizos dixitais mediante o mero uso dun código PIN, eliminando a necesidade de lembrar numerosos inicios de sesión.

Dixital Mobile Key (2014)

A Dixital Mobile Key (DMK) é a solución nacional de identificación electrónica móbil que permite aos cidadáns autenticarse dixitalmente en sitios web públicos e privados, así como asinar dixitalmente documentos, de forma segura.

Desenvolveuse para facer fronte ao crecente uso de dispositivos móbiles por parte dos cidadáns e a consecuente demanda de solucións móbiles, así como para ofrecer unha alternativa máis fácil de usar que o mecanismo da Tarxeta Cidadá, que require un lector de tarxetas intelixentes.

SCAP – Sistema de Certificación de Atributos Profesionais (2018)

SCAP permite aos cidadáns autenticar e/o asinar dixitalmente segundo os seus atributos profesionais ou empresariais. Por exemplo, un cidadán pode asinar un proxecto evocando o atributo recoñecido por unha asociación profesional, ou obrigar a unha empresa para asociar o atributo que lle conferiu.

IDE.gov.pt (2019)

O Goberno portugués permitiu aos cidadáns “esquecerse” (no mundo físico) dos seus documentos en casa, e empezar a levar nos seus teléfonos móbiles non só “diñeiro dixital”, senón tamén a súa identificación persoal en diferentes contextos.

A aplicación móbil IDE.gov.pt (2019) é un moedeiro dixital que permite aos cidadáns gardar e consultar en calquera momento e lugar os seus documentos de identidade, xa sexa a Tarxeta Cidadá, o carné de conducir ou a tarxeta ADSE (subsistema sanitario dos funcionarios públicos).

Esta aplicación baséase na autenticación electrónica Dixital Mobile Key. As tarxetas son cargadas polo usuario a través da súa Dixital Mobile Key que, utilizando a plataforma nacional de interoperabilidade, pon os datos á súa disposición. Os datos almacénanse (temporalmente) na aplicación e actualízanse cada 24 horas.

Autenticacao.gov

Autenticacao.gov é a plataforma que reúne as diversas solucións nacionais de autenticación e firma electrónicas ao dispor dos cidadáns e as empresas, proporcionándolles tamén información completa sobre o potencial destas solucións.

É o Provedor Nacional de Identificación que pon a disposición os diferentes esquemas e mecanismos de identificación electrónica anteriormente descritos. A API, soportada en estándares abertos (como SAML e OAuth) permite aos provedores de servizos solicitar os atributos dos cidadáns, e pon aos cidadáns en control autorizando, denegando e auditando quen pode ou accedeu aos seus datos.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This