Tivo lugar unha declaración conxunta de Quincy Morgan e o Consello da Fundación OpenStreetMap, sobre o desenvolvemento de iD:

Despois de dous anos e medio desenvolvendo iD, Quincy desexa pasar o testigo por razóns persoais. En conxunto coa Fundación OpenStreetMap, deixará iD en boas mans. A Fundación está actualmente comezando o proceso de busca de alguén que o substitúa cunha consulta á comunidade de OSM sobre un posto pagado que sirva ás persoas usuarias de iD.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This