EntransA Consellería de Educación en colaboración coa Consellería de Innovación organiza un curso de formación permanente do profesorado da ferramenta de tradución colaborativa Entrans. Baixo o título Entrans: a lingua galega e a tradución do Software Libre para Galicia tentarase expoñer aos docentes de ensino non universitario o propósito de Mancomun.org: Iniciativa Galega polo Software Libre, analizar as posibilidades didácticas da ferramenta para a tradución do Software Libre á lingua galega e facilitar a súa utilización docente nas áreas de lingua galega como elemento motivador do alumnado.

A inscrición realizarase a través do Sistema de Xestión da Formación do Profesorado, antes das 24:00 horas do martes 6 de marzo de 2007 (ÁREA: Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) / CFR: Servizos Centrais).  

O curso durará 10 horas dividido nunha frase presencial o 9 de marzo e outra a distancia que terá lugar do 12 ao 19 de marzo e conta coa colaboración de Mancomun.org. O programa do curso está dispoñible na área de descargas. 

Pin It on Pinterest

Share This