Apple anuncio o lanzamento da nova versión do sistema de impresión libre CUPS 2.3 (Common Unix Printing System), utilizado en macOS e na maioría das distribucións de Linux.

É un sistema de impresión modular que permite que un computador actúe como servidor de impresión, podendo aceptar tarefas de impresión desde outros computadores clientes.

Novidades: a licenza cambiou de GPLv2 e LGPLv2 a Apache 2.0, o que permitirá ás compañías de terceiros usar o código CUPS nos seus produtos, sen a necesidade de abrir os cambios e tamén brindará a oportunidade de lograr a compatibilidade da licenza con outros proxectos abertos de Apple, como Swift, WebKit e mDNSResponder.

A parte negativa deste cambio é a perda de compatibilidade de licenzas con proxectos que se entregan só baixo a licenza GPLv2 (a licenza Apache 2.0 é compatible con GPLv3 pero incompatible con GPLv2). Para solucionar este problema, agregouse unha excepción especial ao acordo de licenza para o código baixo as licenzas GPLv2 / LGPLv2.

Outras novidades: soporte para axustes preestablecidos e o atributo “ finishing”, nova utilidade ippeveprinter coa implementación dun simple servidor IPP Everywhere, no comando lpstat impleméntase a visualización do estado de suspensión de novos traballos de impresión.

Autoría imaxe:
De Sven – selfmade from de:Cups-large.png GPL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=994870

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This