Na acción Sharing and Reuse (2016.31) do Programa ISA2, crearase o primeiro inventario de software libre, co obxectivo de identificar o software e as ferramentas de software libre máis importantes que utilizan as organizacións públicas de toda Europa.

Para garantir un inventario completo, o equipo do proxecto convida os representantes das organizacións públicas a participar no exercicio de recompilación de datos compartindo os seus datos sobre o software libre utilizado nas súas organizacións.

Para respectar o GDPR e outras políticas de protección de datos, non se solicita ningunha información persoal ou confidencial.

Beneficios

Os participantes non só axudarán a crear o inventario do software libre utilizado polos servizos públicos europeos, que se publicará para un público máis amplo, senón que tamén axudarán á Comisión Europea e a outras organizacións para tomar medidas para salvagardar e manter o noso software libre máis crítico.

Como se fará isto?

O primeiro paso é incluír polo menos 30 organizacións de servizos públicos europeos nesta iniciativa e axudarlles a extraer os seus datos de software libre e proporcionalos ao equipo do proxecto.

O equipo do proxecto recompilará, xestionará e analizará os datos, aplicando criterios de sustentabilidade e criticidade, para crear un inventario consolidado e publicalo en liña.

Inventario europeo de software libre
Directrices de recompilación de datos
Recompilación de datos de persoal CSV

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This