Nova versión 2.0 de APT (Advanced Packaging Tool, Ferramenta Avanzada de Empaquetado, programa de xestión de paquetes creado polo proxecto Debian).

APT simplifica en gran medida a instalación e eliminación de programas nos sistemas GNU/Linux.

Principais novidades:
Mellora nos comandos que aceptan nomes de paquetes, agregáronse os comandos apt satisf e apt-get satisfize (permite instalar paquetes necesarios para satisfacer as dependencias especificadas na liña pasada como argumento), agregouse a capacidade de vincularse a un paquete con código agregando o prefixo “src:” diante do nome do paquete, melloras no desempaquetado durante a execución do comando de actualización, melloras no rendemento xeral e redución do tamaño da biblioteca.

Máis información nesta ligazón

Pin It on Pinterest

Share This