Logo de NavalPlanOnte, AGASOL, da man da empresa Igalia, presentou o aplicativo NavalPlan ao empresariado galego no Centro On de Santiago de Compostela.

Trátase dunha ferramenta web de planificación especialmente útil para calquera tipo de empresas cun fluxo de traballo que requira a xestión, planificación e control de proxectos e pedidos.

NavalPlan é un aplicativo web de software libre para a xestión de proxectos cuxo desenvolvemento comezou hai máis de ano e medio como un proxecto financiado pola Fundación para a Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia para o desenvolvemento dun sistema de xestión da produción na industria auxiliar do sector naval de Galicia, de aí o seu nome, con ferramentas de código aberto. O resultado deste proxecto foi NavalPlan que grazas a publicarse cunha licenza AGPL conta cunha comunidade de desenvolvedores en crecemento.
Con NavalPlan unha empresa pode planificar de xeito conxunto os proxectos da empresa, monitorizar a empresa, facendo o seguimento do progreso, materiais e horas adicadas en cada unha das tarefas, controlar os proxectos, os seus custos, desvíos e capacidade da empresa como apoio para a toma de decisións estratéxicas, organizas as tarefas e a capacidade produtiva dos recursos e a súa relación coas tarefas dos proxectos, e finalmente conectar e integrar NavalPlan co seu ERP e con outras empresas.

Captura de pantalla de NavalPlanAs súas principais funcionalidades son:

 • Xestión multiproxecto. Ofrece unha visión global da empresa xestionando varios proxectos compartindo recursos.
 • Asignación de grupos de recursos: grupos dinámicos baseados en criterios.
 • Calendarios flexibles.
 • Diagrama de Gantt configurable a través dunha Estrutura de Descomposición do Traballo (EDT).
 • Diagrama de Estrutura de Descomposición dos Recursos (EDR).
 • Control de sobreasignación de recursos.
 • Xestión do Valor Gañado (XVG).
 • Análise de custo baseado nos partes de traballo.
 • Integración con outras instancias de NavalPlan e aplicacións de terceiros.
 • Outras funcionalidades: materiais, formularios de calidade, plantillas de proxectos, escenarios de planificación, múltiples medidas de progreso para as tarefas, …

O pasado mes de xaneiro o equipo de desenvolvemento anunciou a publicación da versión NavalPlan 1.0, a primeira versión estable do produto que incorpora novas características:

 • Planificación cara atrás con novas restricións (AS_LATE_AS_POSSIBLE e FINISH_NOT_LATER_THAN).
 • Esquemas de asignación de recursos con dúas direccións. Estratexias cara adiante e cara atrás dependendo das condicións do Gantt.
 • Unidade de tempo inferior á hora nos calendarios.
 • Soporte experimental para recursos limitantes.
 • Técnica Monte Carlo para a simulación da duración do proxecto. Funcións de probabilidade de duración que son calculadas baseadas en probabilidades de estimacións.
 • Función sigmoide de asignación avanzada de recursos aproximándose ao que pasa no mundo real.
 • Monitorización do progreso do proxecto baseado no progreso do camiño crítico.
 • Xeración de códigos lexibles por humanos para os diferentes datos.
 • Permítese configurar se se desexa amosar ou non o progreso e custo nas tarefas de planificación.
 • Funcionalidade de migración de base de datos. Xestión automática das modificacións da base de datos mantendo os datos antigos.

Todas aquelas persoas ou empresas interesadas en comprobar de primeira man as funcionalidades desta ferramenta teñan a opción de facelo a través da demo completamente funcional de NavalPlan dispoñible dende a web do proxecto. Ademais é posible descargala para a súa instalación nos equipos propios.

Finalmente, existe un catálogo de servizos ao redor de NavalPlan: consultoría, formación, personalización, despregue, SaaS, proporcionados por diferentes empresas galegas:

NavalPlan é un proxecto vivo e en constante desenvolvemento, cunha folla de ruta con publicación trimestral de versións estables e aberto á colaboración de calquera.

Fontes: AGASOL e NavalPlan

Pin It on Pinterest

Share This