Hoxe remata o prazo para inscribirse no programa OpenJob promovido por ASOLIF en colaboración de INASFO2 e o Ministerio de Traballo, do que xa informamos esta semana.

Complementando a información ao respecto do mesmo, cómpre aclara que se trata dun Programa Activo de Formación e Emprego, co obxectivo da contratación de, cando menos, o 60% dos participantes con avaliación positiva de cada un dos cursos, en postos de traballo relacionados con el sector das TIC.

O curso está dirixido a persoas en situación de desemprego con coñecementos orientados á informática, preferentemente programación, das titulacións:

 • Formación Profesional, Enxeñerías Técnicas o Superior en especialidade Informática o u Telecomunicacións
 • Outros estudios asimilables o equivalentes.
 • Sen titulación ou doutras titulacións non relacionadas coa informática para o que se valorará a experiencia profesional no ámbito da programación e desenvolvemento informático .

Ao finalizar o curso, o alumnado será capaz de planificar e implementar solucións corporativas de software libre en organizacións privadas e públicas, así como colaborar no deseño, construción e mantemento de sistemas informáticos e proxectos de software, utilizando software libre. 

O programa do curso é o seguinte:

Temario: (275 horas)

 • Introdución ao Software Libre – Aspectos legais (15 horas)
  • Introdución ao Software Libre
  • Aspectos legais
  • O desenvolvedor e as súas motivacións
  • Economía
  • Iniciativas públicas
  • Contornos e tecnoloxías de desenvolvemento
 • Administración de Sistemas Linux (20 horas)
  • Presentación
  • Conceptos e ordes básicas
  • Proceso de instalación
  • Configuración básicas
  • Instalación de aplicativos
  • Obradoiro de configuracións básicas
  • Táboas de comandos
  • Ferramentas de administración
  • O kernel
 • Fundamentos dos sitos web (30 horas)
  • Introdución
  • Metainformación
  • Texto
  • Ligazóns
  • Listas
  • Imaxes e obxectos
  • Táboas
  • Follas de estilo
 • Enxeñería do Software en contornos de software libre (30 horas)
  • Deseño de software baseado en obxectos con UML
  • Control de calidade e probas
  • Construción de software en contorno GNU
  • Control de versións (teoría)
  • Xestión de software
  • Sistemas de creación de documentación
 • Bases de datos (30 horas)
  • Introdución ás bases de datos
  • O modelo relacional e a álxebra relacional
  • A linguaxe SQL
  • Xestores de bases de datos
  • Desenvolvemento de aplicativos en conexión con bases de datos
 • Desenvolvemento de aplicativos web (80 horas)
  • Introdución aos aplicativos web
  • Instalación do servidor
  • Formato estruturado de texto: XML
  • Contido dinámico
  • Acceso a bases de datos
  • Servizos web
  • Utilización e mantemento
  • Monitorización e análise
 • Desenvolvemento de proxectos de Software libre (40 horas)
  • Introdución
  • Ferramentas de xestión de proxectos
  • Control de versións (práctica)
  • A xestión dun proxecto
 • Coordinación de equipos de traballo (15 horas)
  • O persoal
  • Estilos de dirección
  • Organización do traballo
  • Comunicación co equipo
  • Técnicas de motivación
 • Busca de emprego e orientación laboral (15 horas)
  • A empregabilidade
  • Perfil profesional
  • Mercado laboral
  • Técnicas de busca de emprego
  • Análise persoal
  • Proxecto profesional
  • Currículo vital: modalidades e estratexias
  • Carta de acompañamento
  • Entrevista
  • Aspectos legais da relación laboral

Pin It on Pinterest

Share This