consellería innovación e industriaA Consellería de Innovación e Industria publicou no DOG do 6 de abril de 2006 unha Orde pola que se establecen as bases para a concesión de axudas destinadas a promover actuacións de difusión e formación relacionadas con desenvolvemento da Sociedade da Información.

Os beneficiarios poderán ser fundacións, asociacións ou entidades de carácter público ou privado, sen ánimo de lucro.

As actuacións subvencionables son de tres tipos:

  1. Promoción e difusión da Sociedade da Información
  2. Actuacións formativas especializadas, no ámbito das TIC
  3. Actuacións formativas dirixidas ás PEMES

Dentro dos criterios de valoración puntuarase o emprego e difusión do software libre.

O prazo para a presentación de solicitudes é de 40 días naturais contados dende o seguinte ó 6 de abril de 2006.

Máis información: DOG 6 abril 2006  

Pin It on Pinterest

Share This