A Universidade de Sevilla presentou o seu novo portal Web, no que se optou pola incorporación dun Xestor de Contidos, ou CMS (Content Management System), como medio tecnolóxico para o desenvolvemento en mantemento.

O CMS incorporado é Plone. Este CMS funciona sobre unha plataforma de aplicacións webs de “código aberto” construída na linguaxe Python chamada Zope. Plone permite dun xeito moi potente a creación de novos contidos, instauración de  fluxos de traballo, definición de roles de usuarios, caducidades, versións de documentos, históricos e un largo sen fin de facilidades para un total control sobre a edición do contido do portal Web.

Por outro lado, este portal cumpre coas especificacións de normalización de Accesibilidad do [[W3C]], logrando en todas ó menos un nivel AA.

A intención da Universidade de Sevilla  é  que este portal convértase na porta de entrada a todos os servizos ofertados. O contido do portal está orientado aos diferentes perfiles de usuario involucrados no ámbito universitario destacando a atención prestada aos alumnos, persoal docente, investigador e persoal de administración e servizos, personalizando o contido para cada un destes colectivos.

Pin It on Pinterest

Share This