UDCA Universidade da Coruña instalará OpenOffice.org nos computadores do seu personal de administración e servizos (PAS). Para unha mellor adaptación a esta aplicación a universidade ofrece un curso sobre este conxunto de aplicacións ofimáticas a todos os seus PAS que terá lugar do día 18 ao 29 deste mes. A UDC na súa anterior convocatoria de emprego público esixía coñecementos de OpenOffice.org polo que Mancomun.org proporcionoulle máis de 500 CD á UDC para que os repartise entre os opositores.

Esta iniciativa vai ligada ao compromiso e interese da UDC no Software Libre. Actualmente participa na iniciativa Mancomun.org xestionando A Forxa. Ademais conta tamén cunha Oficina de Software Libre .

Pin It on Pinterest

Share This