Mediante unha carta aberta, a ODF Alliance, aplaudiu a decisión da «Agence de Modernisation de L’Etat» de recomendar o emprego de formatos libres para o intercambio de documentos, publicada no marco de «Référentiel General de Interopérabilité» (RGI).

 

Pin It on Pinterest

Share This