Para finais do 2007, máis de 400.000 equipos da administración pública francesa terán instalado OpenOffice segundo pode lerse no Le monde d’Adèle. Esta migración masiva acompáñase tamén de numerosas accións de formación. …

En decembro do ano pasado, un grupo de traballo interministerial definiu unha serie de accións a prol da evolución do posto de traballo cara a suite ofimática OpenOffice2.org e o formato aberto OpenDocument. A iniciativa xurdiu co obxectivo principal de optimizar os recursos financeiros e humanos dos que dispoñía cada ministerio.

Despois de 5 meses de traballo, a folla de ruta inicial foi cumprida: as administracións poden dispor de numerosas utilidades para a migración: CD-rom interministerial de instalación do OpenOffice, maletín pedagóxico, formación en liña, pack de comunicación, guias de uso …)

A formación, que acompañaba a esta migración, baseouse na entrega de material pedagóxico xunto co CD de instalación, a entrega dunha guía rápida de uso da suite e o desenvolvemento de cursos en liña accesibles a través de calquera plataforma de formación compatible co estándar SCORM.

Fonte: ADAE (en francés)

 

Pin It on Pinterest

Share This