CENATIC presentou os resultados das enquisas de SFA na Administración pública e no Sector TIC

Publicado por Mancomún
Luns, 16 de Xaneiro de 2012

Logotipo de CENATICO venres pasado, o Observatorio nacional do software de fontes abertas de CENATIC, presentou os principais resultados do Panel de Indicadores sobre Software Libre en España, no marco da Conferencia Internacional do Software Libre 2012 celebrada en Granada.

O Panel de Indicadores é un proxecto do Observatorio de CENATIC cuxos datos se obteñen seguindo recomendacións e estándares europeos, e por tanto, supón o primeiro achegamento estatístico ao ecosistema económico do software libre aplicando estes estándares metodolóxicos, e coa colaboración do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os resultados presentados en Granada corresponden a dúas enquisas elaboradas en dous ámbitos ben diferenciados: a Administración Xeral do Estado e o sector TIC.

Enquisa sobre o SFA na Administración Xeral do Estado 2011 (ESFA-AGE)

A Enquisa sobre o Software de Fontes Abertas na Administración Xeral do Estado 2011 (ESFA-AGE) permite coñecer o nivel de uso do software libre na Administración en España, así como as políticas relacionadas coa adquisición pública de software, a liberación e a reutilización de aplicacións, identificando ademais as barreiras de adopción deste tipo de tecnoloxías por parte dos Organismos da Administración Xeral do Estado.

Unha das principais conclusións que se poden extraer desta enquisa é que a administración pública confía os seus sistemas ao software libre. Segundo os datos reflectidos polo estudo, 9 de cada 10 organismos da administración xeral do estado teñen solucións libres despregadas no seus servidores e 8 de cada 10 téñenas nos equipos de escritorio. En canto á porcentaxe de penetración do software libre en servidores e escritorio é do 40% e do 15% respectivamente. Ademais máis da metade dos organismos enquisados afirma que o software libre empregado nos seus servidores ofrece solucións para servizos críticos. Para Miguel Jaque, director xerente do CENATIC, neste intre “existe unanimidade no feito de que os Software Libre é a solución para aqueles que buscan eficiencia tecnolóxica na Administración”.

En canto á liberación de software por parte dos organismos da administración pública enquisados, o 18% teñen liberado solucións desenvolvidas internamente e un 6% teñen previsto facelo en breve.

Respecto das comunidades de desenvolvemento asociadas ao software libre e o seu papel na evolución, mantemento e mellora das aplicacións, Miguel Jaque afirma que CENATIC conta co coñecemento necesario para crear, xestionar, apoiar servizos de comunidade que permitan xerar coñecemento compartido, e que están a traballar para que as comunidades sexan o elemento imprescindible de todas as aplicacións liberadas pola Administración.

Enquisa sobre o SFA no sector TIC español 2011 (ESFA-TI)

A Enquisa sobre o Software de Fontes Abertas no sector TI español 2011 (ESFA-TI), permitiu coñecer as características do sector tecnolóxico español que prové produtos e/ou servizos de software libre, así como o seu estado de saúde empresarial.

No que respecta ao sector TIC, unha das principais conclusións para CENATIC é que o software libre segue creando riqueza e postos de traballo en España. En opinión de Jaque, “máis de 16.000 empresas ofrecendo produtos e/ou servizos de software libre son moitas empresas, e o máis importante é que, ademais, dan traballo a case 40.000 persoas, o que supón o 17% do capital humano do sector de Servizos Informáticos”.

A venda de produtos de software libre xerou 776 millóns de euros en 2010 ás empresas que os ofrecen, que supoñen xa o 39% do total de empresas do sector de Servizos Informáticos en España. Delas, o 86% afirman que seguirán comercializando software libre, e entre as que hoxe non o fan, o 20% ten previsto empezar a ofrecer software libre aos seus clientes.

O modelo de negocio fundamental en torno ao software libre son sen dúbida os servizos ofrecidos en torno a ditos produtos. Así o 84% ofrece consultoría tecnolóxica arredor de produtos libres e o 67% consultoría de sistemas.

O 57% das empresas ofrecen produtos propios distribuídos con licenza libre, e o 20% destas empresas contan cunha rede de partners que ofrecen servizos profesionais sobre o seu produto.

Un 15% das empresas que comercializan servizos en torno a produtos libres, contan no seu portfolio cun produto liberado por unha administración pública.

Talvez o máis importante, dixo o directivo de CENATIC, é que “esta forma de facer software implica outros valores nos que participan non só as empresas e os seus clientes, senón tamén a comunidade de desenvolvedores e entidades de apoio e difusión”. Estas tecnoloxías, e esta forma de entender este negocio máis aberto, colaborativo, transparente e de fácil acceso, “axudan a tecnificar outras empresas, a reducir a fenda dixital, a internacionalizar e exportar o noso coñecemento..., en definitiva, a crecer mellor e de forma máis sustentable”.

Poden descargarse os informes completos así como os dossieres cos principais gráficos nas seguintes ligazóns:

Fonte: CENATIC

social bookmark now:
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Galicia