O software libre nas empresas informáticas galegas, ano 2016

O 87,2% das empresas informáticas galegas empregan Software Libre nalgún equipo informático. Por 1ª vez, o 100% das empresas con 10 e máis empregados/as usan software libre tanto en ordenadores de usuario como en servidores.

Entre as empresas informáticas galegas que se adican á venda de software, máis da metade (55,6%) ofertan produtos de software libre aos seus clientes. Os programas de Software Libre máis ofertados son os sistemas de “Xestión de contidos de portais e páxinas web”, “Sistemas de xestión de bases de datos” e os “Servidores web”. Ademais, a oferta de Software Libre supera á de Software Privativo nos seguintes casos: “Xestión de contidos de portais e páxinas web”, “E-learning” e “E-commerce”.

Pin It on Pinterest

Share This