• Guía de boas prácticas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia

  A Guía de boas prácticas para a publicación de obras documentais da Xunta de Galicia é unha guía elaborada pola AMTEGA co obxectivo de servir de referencia á hora de resolver as dúbidas en materia de propiedade intelectual relacionadas coas publicacións da Xunta de Galicia á hora de realizar a elección de licenzas libres e formatos abertos.

  Esta guía incorpora pois recomendacións sobre sobre a xestión da propiedade intelectual no proceso de desenvolvemento das obras, analiza os diferentes tipos de licenciamento mediante licenzas libres e finalmente inclúe recomendacións de formato e ferramentas en Software Libre para o traballo con documentos de texto, imaxes, vídeos e obras sonoras.

  Coa difusión desta guía a AMTEGA quere contribuír a fomentar a difusión das vantaxes das licenzas copyleft e o concepto Cultura Libre no ámbito da administración publica, fomentando deste xeito a súa proliferación neste eido.

 • Presentación do seminario Tenda en Liña con Prestashop

  Imaxe do seminario Tenda en liña con Prestashop no CDTICPresentación empregada no seminario práctico Tenda en liña con Prestashop impartido por Ero Sante, socio fundador de Madialeva.

  O seminario tivo lugar o 29 de outubro de 2013 de 10:00 a 14:00 horas na aula de formación do Centro Demostrador TIC de Galicia.

  Durante as 4 horas da formación os asistentes puideron coñecer as bases teóricas necesarias para tomar a decisión de como poñer en marcha a súa tenda en liña, que características deben analizar á hora de escoller unha solución TIC axeitada, recoñecer a necesidade de contar coa axuda de expertos na materia para evitar sorpresas desagradables e finalmente puideron traballar de forma práctica coa solución Prestashop guiados pola experiencia do poñente.

  Este seminario forma parte do ciclo de seminarios organizado no CDTIC dentro das distintas actuacións de fomento e promoción do software libre no ámbito empresarial recollidas no Plan de acción en Software Libre do ano 2013 da Xunta de Galicia.

 • Procedemento de Liberación de Software da Xunta de Galicia

  Procedemento de Liberación de Software da Xunta de GaliciaO presente documento é a guía para o procedemento estandarizado de liberación de software para a Xunta de Galicia. 

  Este procedemento de uso interno na Xunta de Galicia ten como obxectivo fornecer coñecementos e ferramentas para facilitar a liberación de software por parte de todos os departamentos da Xunta de Galicia.

  O documento foi elaborado durante o ano 2011 pola Oficina de Coordinación de Software Libre da AMTEGA e contou con achegas por parte dos distintos departamentos da Xunta de Galicia, así como por parte do CENATIC.

  O procedemento estrutúrase en diferentes fases para as que se expoñen os diferentes métodos de actuación para cada unha delas:

  • Fase de Identificación, durante a cal, haberá de recollerse información correspondente ao proxecto que axude nas sucesivas tomas de decisións relativas ao mesmo.
  • Fase de Preparación, na que deberán tomarse a maioría das decisións relativas a licenciamento, modelo de xestión de comunidade e obxectivos e motivacións do proxecto.
  • Fase de Publicación, durante a cal levarase a cabo gran parte do traballo técnico de posta do software a disposición pública en repositorios de código fonte, a creación de documentación, o empaquetado e en resume o que poderiamos chamar a publicación dun produto software.
  • Fase de Liberación, onde se perseguirá a autonomía do proxecto ou produto de software libre, sustentado na súa propia comunidade cos seus propios mecanismos.
 • IMPRESS: Unha ferramenta en Software Libre para as presentacións dixitais

  Captura da portada do curso de IMPRESS Logotipo e título IMPRESS: Unha ferramenta en Software Libre para as presentacións dixitais

  Este curso de formación está orientado a achegar aos mestres e alumnos o manexo da ferramenta Impress, que forma parte do paquete ofimático OpenOffice.org. Impress permite a creación de presentacións dixitais dunha forma sinxela e intuitiva.

  O curso analiza as principais funcionalidades de IMPRESS cun enfoque pedagóxico adaptado ás necesidades do profesorado.

  O curso é totalmente práctico e axeitado para persoas que non tiveran contacto con esta ferramenta. IMPRESS é a ferramenta que proporciona a suite ofimática OpenOffice.org e a suite ofimática LibreOffice.

  Este material publícase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 Unported. Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta para a elaboración de presentacións como a realización de cursos de formación.

  O material está dispoñible en formato web e á súa vez publícanse os contidos nos formatos SCORM e IMS para a súa utilización nas plataformas de teleformación máis populares coma Moodle.

  Este material formativo baixo o título "IMPRESS: Unha ferramenta en Software Libre para as presentacións dixitais" foi elaborado por AGASOL a través das empresas Tagen Ata e Tegnix co financiamento da Xunta de Galicia ao abeiro do Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática e a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) para a realización de actividades de difusión e de formación para promover a escola Abalar.

 • O GIMP. Unha ferramenta en software libre para o deseño dixital

  Captura da portada do curso de GIMP. Logotipo e título O GIMP. Unha ferramenta en sofwtare libre para o deseño dixital

   

  O curso de formación que achegamos tenta facilitar a labor formativa sobre o manexo de ferramentas libres de deseño gráfico. O curso percorre as principais funcionalidades de GIMP dende un punto de vista práctico e cun enfoque didáctico axeitado para persoas que non tiveran contacto con esta ferramenta. O GIMP é a ferramenta de deseño gráfica máis empregada dentro do panorama do Software Libre.

  Este material publícase baixo licencia Creative Commons Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 Unported. Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta de deseño gráfico con licenza libre como a realización de cursos de formación sobre a mesma.

  O material está dispoñible en formato web e á súa vez publícanse os contidos nos formatos SCORM e IMS para a súa utilización nas plataformas de teleformación máis populares coma Moodle.

  Este material formativo baixo o título "O GIMP. Unha ferramenta en software libre para o deseño dixital" foi elaborado por AGASOL a través das empresas Tagen Ata e Tegnix co financiamento da Xunta de Galicia ao abeiro do Convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia, o Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática e a Asociación de Empresas Galegas de Software Libre (AGASOL) para a realización de actividades de difusión e de formación para promover a escola Abalar.

 • Catálogo de produtos e servizos TIC das empresas FLOSS galegas

  Portada do catálogo de produtos e servizos flossDocumento do catálogo de produtos e servizos FLOSS realizado por AGASOL ao abeiro do Convenio de colaboración asinado coa SXMIT da Xunta de Galicia.

  Co presente catálogo tanto a SXMIT como AGASOL achéganlle ao sector empresarial de Galicia unha ferramenta de gran utilidade tanto para coñecer que produtos e servizos de software libre son os que mellor poden resolver as súas necesidades tecnolóxicas concretas, como que empresas galegas teñen a capacitación e experiencia suficientes para levar a cabo a súa implantación. Deste xeito, o presente Catálogo non só achega unha simplificación da sempre complexa tarefa de investigación sobre solucións tecnolóxicas, senón que tamén fornece unha canle para fortalecer os lazos entre as empresas TIC galegas e o resto do noso tecido empresarial.

 • Plan de accción FLOSS 2011

  O Plan de Software Libre 2011 da Xunta de Galicia ten como obxectivo prioritario impulsar o uso do software libre no sector empresarial e na sociedade en xeral, en colaboración cos principais axentes do ecosistema FLOSS de Galicia como son as asociacións galegas de usuarios e empresas de software libre ou as tres universidades galegas. Ademais a Xunta continuará tomando decisións estratéxicas para desenvolver proxectos de calado baseados en software libre. Iniciativas tan importantes como o desenvolvemento da Administración electrónica ou a integración das TIC na Educación a través do proxecto Abalar.

  Ademais do documento co plan completo no que se recollen e describen todas as actuacións previstas dende a Xunta de Galicia para o ano 2011 en materia de software libre tamén se pon a disposición a presentación na que se resumen as principais actuacións do ano 2010 así como as previstas para o ano 2011, empregado no acto de presentación do día 9 de marzo de 2011.

 • Informe de seguimento de balance do plan de acción 2010

   

  En 2010 a Xunta de Galicia puxo en marcha o Plan de Acción 2010 en materia de software libre e de fontes abertas, configurando a través do mesmo o inicio dun camiño ben definido dirixido a fomentar en Galicia a utilización de tecnoloxías baseadas en software libre e de fontes abertas (FLOSS, de Free/Libre/Open Source Software), así como os estándares abertos.

  No presente documento preséntase un informe de seguimento de todas as actuacións levadas a cabo durante o ano 2010 que terá continuidade durante o ano 2011 a través do plan de acción floss 2011.

 • Comparativa de plataformas de comercio electrónico baseadas en software libre

  Estudo comparativo de plataformas de comercio electrónico baseadas en softwre libreNeste estudo analízanse e compáranse as principais solucións FLOSS dispoñibles para creación de tendas de comercio electrónico adaptadas ás necesidades da peme galega. Partindo dunha análise inicial dos aplicativos dispoñibles que cobren as funcionalidades de montaxe dunha tenda en liña, estudouse a popularidade das plataformas FLOSS en base ao seu posicionamento nos buscadores, ao número de implantacións e ao tamaño das comunidades de usuarios e desenvolvedores en torno a cada plataforma.

  Do total de plataformas libres escolléronse cinco para o seu estudo pormenorizado, nomeadamente, Magento, OsCommerce, Prestashop, Virtuemart e Ubecart.

  Este documento distribúese cunha licenza Recoñecemento-CompartirIgual 3.0 España de Creative Commons.

 • Guía de uso de formatos de ficheiros asociados aos contidos web da Xunta de Galicia

  Guía coas políticas de uso de formatos nos documentos que se poñen a disposición de toda a cidadanía nas páxinas e portais web da Administración autonómica galega.

  Coa publicación desta guía a Administración autonómica dá cumprimento á normativa europea e estatal sobre a reutilización da información do Sector Público que indica que os organismos e institucións públicas deben facilitar os seus documentos preferiblemente en estándares abertos sen dependencia da utilización duns determinados programas ou software de lectura.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia
Galicia