Co obxectivo de coñecer máis de preto o uso do hardware libre nos procesos industriais, falamos coa empresa Strelia, fornecedora de solucións con hardware libre.

O pasado 23 de Outubro participaron nunha sesión demostradora no CDTIC sobre a Industrialización de produtos con Hardware Libre na que presentaron as vantaxes do uso de Software e Hardware libres para o deseño e comercialización de produtos innovadores.

A que tipo de clientes vai dirixida a industrialización de produtos de hardware libre? A que tipo de negocio lles pode ser útil esta solución?

Diriamos que principalmente hai dous tipos: a) empresas que teñen unha iniciativa de produto para a que se precisa desenvolver un hardware electrónico. Non teñen por que ter coñecementos de electrónica, mas si unha boa idea na que queren investir; e que o seu produto sexa baseado nun hardware propio vaille dar exclusividade e unha imaxe moi sólida. Nalgúns casos a clienta xa ten capacidade de desenvolver o software asociado (firmware, apps, aplicacións en servidores, etc.), se non é así desde Agasol temos tamén a solución. b) empresas que están xa especializadas en hardware ou I+D en TICs que precisan apoio e colaboración para bloques moi concretos de comunicacións, sensorización, contornas especiais, etc.

Como diría que se atopan Arduino, Raspberry Pi, etc respecto de alternativas privativas en termos de madurez e funcionalidade?

En xeral a solucións privativas implican partir practicamente de cero cos semicondutores base e circuítos integrados, con placas de proba e algunha plataforma de exemplo, no entanto que as solucións libres o catálogo de aplicacións, ferramentas, exemplos, bibliotecas, etc é moi extenso. Na nosa experiencia a calidade do soporte nas solucións privativas caeu e con tantas equipas e experiencia acumulada xa nas solucións libres, a fiabilidade e a capacidade de soporte é hoxe moi alta. Está a agromar tamén na comunidade de código aberto o desenvolvemento de FPGAs libres que con certeza van revolucionar o mundo do hardware libre.

Que porcentaxe de casos de uso na industria cobren as solucións con Hardware Libre?

Moitas mais das que pode parecer a primeira vista. En moitos sistemas industriais e produtos electrónicos nos que van elementos de hardware libre, isto non se mostra claramente. Mais as empresas desenvolvedoras de hardware son moi conscientes da vantaxe de empregaren hardware libre. Gañan en rapidez para saíren ao mercado e por tanto é unha potente vantaxe competitiva, polo que tiran muito mais destas solucións do que se percibe.

Canto pode supoñer en aforro o emprego de solucións baseadas en Hardware Libre como as que emprega a vosa empresa?

Pois en termos de horas de desenvolvemento podemos falar facilmente de diminuír á cuarta parte. E iso é moitísimo na contabilidade analítica dun proceso de innovación.

Que vantaxes achegan estas solucións libres respecto doutras solucións? E a respecto doutras solucións privativas

Unha fórmula que funciona moi ben en empresas que están algo familiarizadas con software, e que lles permite desenvolver un modelo de concepto ou prototipo moi rapidamente. Trátase simplemente de xuntar os módulos de hardware adecuados (hai de todo e son moi económicos, practicamente calquera módulo custa bastante menos de 50€), e comezar a facer probas da nova aplicación ou produto empregando a infinidade de librerías que xa existen. En poucos días poden obter cousas que comezan a demostrar operatividade. En fases posteriores, empresas especializadas como Strelia podemos transformar o hardware na versión industrial, coa súa forma adecuada, prestacións, fiabilidade, fabricabilidade seriada, etc.

Que servizos ofrece a súa empresa sobre hardware libre?

Deseñamos profesionalmente hardware electrónico para os nosos clientes aproveitando todo o desenvolvido pola comunidade libre, con todas as vantaxes competitivas que implica, e máis as características operativas e de fiabilidade que derivan da nosa longa experiencia en importantes empresas europeas da electrónica.

Ten desenvolvido algunha solución personalizada sobre Hardware Libre? Cales? Liberounas?

Temos. Traballos importantes no campo da instrumentación para oceanografía e tamén en sensores específicos para a industria da madeira e a biomasa, alén doutras pequenas participacións. En moitos casos facemos o traballo para os clientes e son estas empresas as que se encargan de xestionar a divulgación do contido en hardware libre en conxunto coa súa política de propiedade industrial.

Canto cre que inflúe nos seus clientes o feito de que as solucións desenvolvidas sexan Hardware Libre?

Quizais nun primeiro momento a algúns clientes por descoñecemento lles poda resultar inesperado unha proposta baseada en hardware libre, mais ao ver a fluidez na que deriva o proceso e os aforros en tempo e custes, dentro da complexidade habitual dun proceso de I+D+i, fican moi satisfeitos cos resultados e a fiabilidade final.

Ten algún caso de éxito destacado dalgunha solución con Hardware Libre?

Pois témolo no campo da oceanografía, en boias de medida de ondas, coa nosa parceira Hércules Control. O emprego de hardware libre permitiulles lanzar unha liña de produtos moi competitivos, e de altísimas prestacións para unha rede mundial de adquisición de dados de ondas no mar con unidades operativas tanto nas costas galegas como en diferentes mares de varios continentes. Estamos agora co desenvolvemento dunha nova xeración.

Cre que o Hardware libre é suficientemente coñecido no ámbito empresarial?

Penso que pouco aínda. Mas pouco a pouco irá entrando mais, pola vantaxes competitivas que ofrece.

Recentemente celebrouse a OSHWDEM na Coruña, e en breve celebrarase a Maker Faire en Santiago de Compostela. Cre que estas feiras contribúen a mellorar o coñecemento deste tipo de solucións?

Está claro que no ámbito local si. Nestas feiras afortalámonos no local e isto danos pulo e permítenos facer rede para a proxección global.   Para finalizar, gustaríanos coñecer algo máis de vós como provedores tecnolóxicos de Hardware Libre e da vosa opinión sobre este sector na nosa comunidade.

Que solucións de Hardware Libre oferta?

Nos servizos de desenvolvemento de produtos electrónicos para a nosa clientela, unha moi boa alternativa é o emprego de elementos de hardware libre como Arduino ou Raspberry Pi. Hai ocasións en que a empresa cliente vén cun prototipo que foi desenvolvido con módulos electrónicos de hardware libre e Strelia encárgase da revisión e mellora do deseño electrónico (cuestións de eficiencia na alimentación, resposta para contornas profesionais, novas interfaces de comunicacións, obxectivos de custe, etc.). Tamén nos encargamos da industrialización para a súa fabricación fiable e repetible no sistema industrial.

Colabora upstream con proxectos de Software/Hardware Libre?

Gustaríanos colaborar máis. En ocasións facemos pequenas achegas económicas nas plataformas que piden esta colaboración e tratamos de participar nos foros co noso parecer técnico nas materias nas que temos coñecemento experto.

Que porcentaxe da súa facturación está relacionado con solucións de Hardware Libre?

Como mínimo o 40%. Foi incrementándose nos últimos dous anos.

Que opinión lle merece o tecido TIC galego?

Hai elementos moi interesantes, desde grandes entidades consolidadas ata unha rede de pequenas empresas moi colaborativas. Lévase a traballar moitos anos, e se cadra un dos fitos base foi a creación da prestixiosa escola de Teleco de Vigo hai arredor de 40 anos. Aínda así, coidamos que hai moito por facer. Galiza no seu proceso de modernización e transformación desde unha sociedade fundamentalmente agro-mariñeira hai cincuenta anos, foi mudando a unha sociedade que aposta hoxe por ser TIC sen perder a súa raizame, e precisa situarse na cabeceira en certas tecnoloxías e industria.

Na súa opinión, que iniciativas se deberían fomentar dende a administración para o fomento das TIC, e en particular do Software/Hardware Libre, nas pemes?

Pensamos que no referente ao software libre fanse intentos, mais a industria “non libre” traballa á contra e vai dificultando a implantación ao ritmo que seria desexable, e isto é negativo para o avance da sociedade e mesmo inhibe a creación de postos de traballo e industria TIC, que seria muito mais dinámica e aberta cunha implantación mais decidida do código aberto. Pensamos que a administración debe vencer esas ataduras, apoiar decididamente esta industria, e implantar estas solucións claramente no ámbito público.

Pin It on Pinterest

Share This