Introdución á análise estatística con R Commander

R é un software multiplataforma, orixinariamente deseñado para a análise estatística e a realización de gráficos. Actualmente considérase a lingua franca do analista de datos e estase a utilizar en numerosos campos relacionados, dun ou doutro xeito, coa estatística (xenómica, biomedicina, econometría, big data, bioloxía, …). R ten unha dobre natureza de programa e de linguaxe de programación e distribúese baixo licenza GNU-GPL.

R Commander é un paquete de R que proporciona unha Interface Gráfica de Usuario para traballar de forma máis cómoda e amigable coa linguaxe R.

Este curso está pensado para formar no manexo de R no seu ámbito gráfico RCommander, tanto ao persoal que habitualmente traballa con software estatístico privativo, como aos non iniciados no campo dos estudos estatísticos.

O curso está formado por 11 temas, que abarcan dende os pasos necesarios para instalar o paquete RCommander, ata a instalación de engadidos para aumentar as funcións, pasando por diferentes tarefas de tipo estatístico:

 • Comezando con R
 • Instalación
 • Instalación de paquetes
 • Instalación de paquetes RCommander
 • Manexo de datos
 • Creación de gráficos
 • Estatística descritiva
 • Distribucións de probabilidade
 • Inferencia
 • Regresión lineal simple
 • Engadidos no RCommander

Este curso está dispoñible para a súa visualización e seguimento con acceso de convidado na Aula virtual da Oficina de Software Libre do CIXUG.

O material está dispoñible en formato elp para empregar na ferramenta de edición de contidos exeLearning, o que permite que calquera poida modificar, ou completar, facilmente o curso para adaptalo ás súas necesidades sempre que cumpra adecuadamente coa licenza, e tamén en HTML para facilitar a súa visualización.

Licenza

Este material publicase baixo licenza Creative Commons Recoñecemento 3.0. Isto permite que os contidos poidan ser empregados pola cidadanía para calquera uso, tanto a adquisición de coñecementos sobre esta ferramenta con licenza libre como a realización de cursos de formación con este material.

Autoría

Todo o material deste curso foi elaborado por Miguel Ángel Rodríguez Muíños, técnico informático na Consellería de Sanidade, e coordinador de proxectos de software libre relacionados con R, como EpiLinux ou BioStatFLOSS, e tamén membro fundador da comunidade “R Hispano”.

O curso foi elaborado para a Oficina de Software Libre do CIXUG ao abeiro do Convenio de Colaboración coa AMTEGA para a promoción do Software Libre no ámbito universitario e dentro do marco das actuacións recollidas no plan de acción FLOSS 2013 da Xunta de Galicia.

Pin It on Pinterest

Share This