Guía de uso de formatos de ficheiros asociados aos contidos web da Xunta de Galicia

Guía coas políticas de uso de formatos nos documentos que se poñen a disposición de toda a cidadanía nas páxinas e portais web da Administración autonómica galega.

Coa publicación desta guía a Administración autonómica dá cumprimento á normativa europea e estatal sobre a reutilización da información do Sector Público que indica que os organismos e institucións públicas deben facilitar os seus documentos preferiblemente en estándares abertos sen dependencia da utilización duns determinados programas ou software de lectura.

Pin It on Pinterest

Share This