OSSEC: Sistema de detección de intrusos

OSSEC é un sistema HIDS (Host Intrusion Detection System), é decir, un sistema de detección de intrusos que tamén opera como un SIM (Security Incident Managament). Un sistema de detección de intrusión de equipos ten como cometido o de analizar os rexistros de eventos do sistema operativo, comprobar a integridade do mesmo, auditoría do rexistro … Segue lendo OSSEC: Sistema de detección de intrusos